پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه| در متن پیام حسین عباس‌زاده امامی چنینی آمده است: باز حاکم شده است بر مجلس باورِ قاسمِ سلیمانی روشن از این خبر شده چشمِ رهبرِ...