به گزارش کلام‌نیوز محمد سنجری افزود: در این راستا 25 عنوان شغلی خبرنگار و 12 مورد هم مصادیق خبرنگاری شامل حال این قانون شدند. وی اظهار داشت: افراد دارای مشاغل...