پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | اهل چناران است و زادگاهش روستای آبگاهی از توابع دهستان رادکان،  دوران تحصیلش را در مشهده سپری کرده و نزدیک به شش سال در...