کلام تازه | متولد ۲۹ شهریور ماه ۱۳۷۷ است. به زادگاهش اخلمد، افتخار می‌کند و دانشجوی رشته‌ی اتومکانیک خودرو است. فوتبال را در سال ۸۷ در باشگاه پرسپولیس مشهد زیر...