پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | به گزارش کلام تازه، زکات فطره امسال طبق نظر برخی مراجع، برابر با ۹ هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم گندم یا ۲۴ هزار تومان...