پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه علیرضا کلیدری مدیر این سازمان  در جمع شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و ادارات آموزش و پرورش قطب شهید کلاهدوز گفت: اعتقاد دارم...