فرمانده انتظامی

همدلي و همراهي مردم و مسئولان با ناجا،‌ رمز موفقيت پليس است

جانشنين فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي؛

همدلی و همراهی مردم و مسئولان با ناجا،‌ رمز موفقیت پلیس است

کلام تازه | جانشنین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، همدلی و همراهی مردم و مسئولان با ناجا را رمز موفقیت پلیس دانست. "سردار ابراهیم قربان زاده" صبح روز جاری در...

02:59