پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | جلسه مشترک سرهنگ عاملی، فرماندهی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر گلبهار و خالقی مقدم، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید گلبهار در خصوص...