کلام تازه | عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با یادآوری اشکالات و ایراداتی که در مدیریت شهری وجود دارد، گفت: قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی است و...