پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه |    نظارت استصوابی با این شیوه عملكرد موافقان و مخالفان جدی  دارد كه تا كنون راه حلی برای نزدیكی موافقان و مخالفان این موضوع...