کلام تازه | معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آموزش‌های پس از ازدواج بر عهده  ستاد ملی زن و خانواده است که در آن مهارت ارتباطی...