کلام‌تازه/ جواد‌‌‌محجوب، در خصوص وضعیت آمادگی جسمانی‌اش پس از یک دوره طولانی مصدومیت، اظهار کرد: هم اکنون در حال انجام تمرینات هوازی هستم وان شاءالله اگر تا یک ماه دیگر پایم یاری...