پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | امیر حسین اخوان بیان کرد: مرحوم غلامی دست کم پنج سال هم ریاست هیات بوکس شهرستان چناران را بر عهده داشت. وی ادامه داد:...