کلام تازه – محمدجواد محمودی |  در فرهنگ بسیاری از ملل در سراسر جهان از سال‌های دور، محدودیت و احتساب دختران و بانوان به‌عنوان جنس دوم، فرهنگی رایج بوده است....