علی شمشادی

از تربیت و شناسایی استعدادهای دانش آموزان غافل نشوید

از تربیت و شناسایی استعدادهای فرهنگی و مذهبی دانش آموزان غافل نشوید

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | علی شمشادی اظهار کرد:حوزه پرورشی بسیار پر کار است و حجم وسیعی از کارها بر دوش معاونین و مربیان محترم پرورشی است. مدیر آموزش...

کمتر از یک دقیقه