کلام تازه | رئیس اداره صنعت معدن و تجارت طرقبه شاندیز از آغاز طرح نظارتی اصناف در آستانه سال جدید با رویکردی متفاوت در این شهرستان خبر داد. به گزارش...