کلام تازه | در اول بهمن ماه سال ۹۹ یک عکاس پرنده نگر برای اولین بار نوعی از پرنده کمیابی در محدوده سد آبقد مشاهده کرد. این عکاس پرنده نگر...