پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | بخشعلی بیاتی‌قله‌زو اظهار داشت: در راستای کمک به تنظیم بازار میوه و تامین نیاز مصرف کنندگان و بر اساس مصوبات اخیر جلسه کمیته راهبری...