کلام تازه | امروز، بخشدار مرکزی چناران، سرپرست کمیته روستایی جودوی استان شد. به گزارش کلام تازه، بر اساس حکمی جداگانه از سوی محمد صابر گرایلی، سرپرست هیات خراسان رضوی،...