پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه| رضا شجاعی منطقه خراسان، در خصوص افزایش قیمت چای در بازار، اظهار کرد: چای با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و مصوباتی که بعد آن...