پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسین میرزایی، سخنگوی طرح تسهیلات حمایتی کرونا افزود: آخرین لیست کلیه خانوارهای یارانه بگیر از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت ارتباطات...