سرپرستی طفل

فاطمه آزاد رئیس اداره بهزیستی چناران

رئیس اداره بهزیستی چناران مطرح کرد؛

شرایط اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

کلام تازه | فاطمه آزاد رئیس اداره بهزیستی چناران، از امکان اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، به ‏خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت...