پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | سردار احمد شفاهی در همایش تجلیلی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهرستان چناران و گلبهار با اشاره به اینکه شما رزمندگان و مجاهدان...