پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | فاطمه آزاد در گفتگوی اختصاصی با کلام تازه، با اشاره بر مجهز بودن این مراکز به دستگاه‌های اکسیژن سنج، تب‌سنج‌دیجیتالی، انواع کپسول‌های اکسیژن و...