پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری طی بازدید از کارگاه تولید ماسک در روستای جوقان گفت: وحدت و همدلی یکایک مردم موجب تبدیل تهدیدها به فرصت شده است...