پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - حمید عشقی | سوگند به نون و سوگند به قلم و آنچه که به وسیله قلم می‌نویسند. روز قلم روز قلم‌های بینا ست، روز...