پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه |   در واقع یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی، که مهم‌ترین بخش یک شهرداری نیز است تحقق اهداف، معرفی و ارائه خدمات و بازخورد...