پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه |  خوشنویس بخشدار مرکزی به همراه اعضاء شوراهای شهرستان و بخش مرکزی با مهندس‌انصاری فرماندار جدید شهرستان‌چناران دیدار و انتصاب وی را در این سمت...