پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | بسم الله الرحمن الرحیم بار دیگر صدای گام‌های استوار، همت سترگ، عزم راسخ و قلب‌های مملو از شور و ایمان شما مردم متدین و...