پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری گلبهار به منظور بررسی آخرین آمادگی‌ها ، در استقبال از بهار علم و دانش و فصل...