دانلود کلام تازه

شماره پنجم ماهنامه کلام تازه

پنجمین شماره ماهنامه کلام تازه منتشر شد

در شماره پنجم کلام تازه (آبان 98) بخوانید: گزارش‌:کمبود تخت در تنها بیمارستان شهرستان چنارانسیستم حمل و نقل جاده‌ای، پاسخگوی تردد مردم گلبهار نیست گفتگو: فرماندار چناران: مسئولین می‌بایست با...

01:06