کلام تازه | امام جمعه گلبهار گفت: دانشگاه آزاد باید به عنوان پدر علمی و قطب فرهنگی شهرستان گلبهار به نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و… بهاء داده و تقدیر...