خطبه

امام جمعه چناران

امام جمعه چناران در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرد؛

با غنی‌سازی ۲۰درصد قابلیت «فرار هسته‌ای» ایجاد می‌شود

کلام تازه | امام جمعه چناران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت:همه می‌دانند کشوری که به غنی‌سازی ۲۰درصد دست پیدا می‌کند قابلیت فرار هسته‌ای یا رسیدن به غنی‌سازی صنعتی...