پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | رایج‌ترین نوع خشونت علیه زنان در محیط خصوصی و خانه‌ها شکل می‌گیرد. عمده خشونت را افرادی در خانواده مرتکب می‌شوند  که صمیمیت و ارتباط...