کلام تازه | عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی اساسی در حال حاضر...