پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مدیر مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در حاشیه‌ نشست مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد افزود: در این برنامه، راهکارهایی را بررسی...