پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | زندگی روستایی آرام و آهسته پیش می‌رود و هنوز هم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن از سختی‌ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی...