پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی توضیح داد: واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی بر اساس دستور اداری جدید صادره، مکلف می‌شوند پس از احراز شرایط قانون...