کلام تازه | فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی چناران گفت: دو هکتار اراضی ملی تحت تصرف اشخاص با مشارکت شورای اسلامی، دهیاری و معتمدین محلی روستای پایه بصورت داوطلبانه...