کلام تازه | فرماندار طرقبه شاندیز در جلسه حفاظت از منابع آب این شهرستان گفت: اطلس نقاط خطر ساز مسیل‌های موجود با هدف پیشیابی و پیشگیری از بحران تهیه شده...