پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمیدرضا جعفری| به گمانم کسی در کشور عزیزمان نباشد که به ورزش جودو علاقمند بوده و اسم علی معلومات را نشنیده باشد. حتی آنان...