پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | د‌وشنبه 27 خرداد حدودا ساعتای 5 بعدازظهر بود که روزنامه‌ها رو از چاپ‌خونه آوردن خیلی حس قشنگی بود. یه شورواشتیاق خاصی داشت. وقتی چشمون...