پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | به گزارش کلام تازه، حجتعلی شایانفر افزود: بر اثر بارندگی و وقوع سیل محورهای 15روستا در شهرستان های تربت جام، درگز، فریمان و چناران بسته...