پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | خلیل‌اله برزنونی در تکمیل این خبر افزود: شهردار اسبق گلبهار به همراه یک نفر از پرسنل استانداری به اتهام دخالت کارمند دولت در معامله...