کلام تازه | مسئول جودوی شهرستان چناران از شانس بالای این تیم برای مدال آوری در مسابقات منطقه‌ای و استانی می‌گویند. به گزارش کلام تازه، مهد جودوی ایران، از سال...