کلام نیوز| به گزارش کلام نیوز محمد دهقان نماینده مردم طرقبه،‌ چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی نامه ای به رئیس‌رجمهور درباره سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و  اقدامات مخرب اقتصاد...