کلام نیوز | آغاز ماجرا؟ به گزارش کلام نیوز به نقل از روزنامه همکاری ملی- ظاهرا سالها پیش زمین‌هایی توسط اتحادیه گلدوزان خریداری شده است. این شرکت تعاونی در سال...