کلام تازه | فرماندار شهرستان چناران کفت: منابع چناران برای جهش و تحول شهرکفایت نمی کند و به اعتبارات کلان ملی نیازمند هستیم. جلسه مشترک حل ریشه ای مشکلات شهر...