پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه| به همت مدیریت جهاد کشاورزی و به شکرانه افزایش چشمگیر برداشت محصول استراتژیک گندم از سطح مزارع شهرستان چناران، همزمان با هفته دولت، جشن شکرگزاری...