کلام تازه | فرمانده انتظامی شهرستان چناران در دیدار با جانباز ۱۰۰ درصد نام‌آور ارباب گفت: با افتخار مقام جانباز را ارج می‌نهیم و امنیت فعلی میهن اسلامی را مرهون...